Iako je policija svoj posao obavila, počinitelji još nisu privedeni pravdi. rije 20 godina, 9. veljače 1993., zaselak Erstići u Medviđi zavijen je u crno. Mučki je ubijeno 10 nedužnih civila, Hrvata prezimena Erstić.

Najmlađa žrtva je imala 18 godina, a najstarija 88 godina. Nevine žrtve još uvijek čekaju pravdu, dok su egzekutori u Srbiji, rečeno je na komemoraciji.
Po pouzdanim saznanjima, glavni egzekutor je bio tada 25-godišnji Boško Milanko koji živi u Novoj...