Medviđa

  https://medvidja.com/


Grad Obrovac poziva studente da ostvare pravo na svoju stipendiju

| Monday, 16.10.2017, 09:18 AM |


Gradska uprava Grada Obrovca poziva redovne studente s područja Grada Obrovca da do 15.11.2017. godine dostave dokumente za ostvarivanje prava na stipendiju za akademsku godinu 2017./ 2018. Pravo na ovu stipendiju nemaju studenti koji primaju neku drugu stipendiju, studenti koji ponavljaju godinu i studenti koji su djelomično upisali sljedeću godinu studija.

Za ostvarivanje prava na stipendiju obvezno je dostaviti:

Studenti 1. godine

1. zamolbu (obrazac je dostupan u pisarnici i na www.obrovac.hr)
2. presliku domovnice
3. potvrdu o prebivalištu
4. presliku prve stranice indeksa
5. presliku osobne iskaznice
6. potvrdu fakulteta o upisu godine
7. svjedodžbu završnog razreda srednje škole
8. presliku kartice žiro ili tekućeg računa u banci

Studenti 2. i viših godina studija

1. zamolbu (obrazac je dostupan u pisarnici i na www.obrovac.hr)
2. potvrdu o prebivalištu
3. potvrdu o upisu u iduću godinu studija
4. prijepis ocjena iz prethodne godine studija s izračunatim prosjekom ocjena.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na telefon: 023/689-007, 689-056 .

Obrasci su dostupni OVDJE.